Miljörum

Tänk på detta:
 • Rätt sak i rätt kärl
 • Håll ordning i rummen

I vårt kvarter har vi 3 miljörum för återvinning. Det är bara föreningens medlemmar och andrahandshyresgäster som får använda miljörummen. Du är ansvarig för den du släpper in. Misskötsel leder till varning och vid upprepade förseelser avstängning. Miljörummen har kameraövervakning.

För att få tillgång till miljörummen ska du först göra ett digitalt kunskapstest. Det finns två olika test, ett för de vanliga miljörummen (länk) och ett för rummet för farligt avfall. (länk). När du klarat testen aktiveras behörigheten i din nyckelbricka

I miljörummen på Flygfältsvägen 17 och Karlslundsvägen 20 kan du återvinna:

 • Kartong och pappersförpackningar – viks ihop och plattas till
 • Glasförpackningar (färgat och ofärgat)– flaskor och glasburkar
 • Metallförpackningar – konservburkar, tuber, aluminiumfolie.
 • Plastförpackningar och packmaterial – endast större saker som inte kan slängas i sopsugen, t.ex. frigolit

Kärl för grovavfall, batterier och ljuskällor finns i samtliga miljörum.

Farligt avfall och elavfall lämnas i FA-skåp respektive kärl i miljörummet på

Karlslundsvägen 16.

Öppettider miljörum

Flygfältsvägen 17 och Karlslundsvägen 20 är öppna dygnet runt alla dagar.

Miljörum för farligt avfall Karlslundsvägen 16 har följande öppettider:

Tisdag 18-20, torsdag 18-20, lördag 12-14

Ordningsregler

 • Sortera rätt sak i rätt kärl
 • Är det fullt får du inte slänga något där
 • Inget får lämnas på golvet

Det är viktigt att allt avfall sorteras korrekt och läggs i respektive kärl – läs på väggen ovanför kärlet innan du lägger i avfallet. Om kärlet är fullt får du ta med ditt avfall hem igen och vänta på att kärlet töms alternativt lämna på någon av kommunens återvinningsstationer (närmaste ligger vid ICA Maxi).

Det är inte tillåtet att lämna avfall på golvet i miljörummet eller att fylla kärlen så att innehållet kan ramla ut när kärlet flyttas. Om detta sker får vi betala en straffavgift till företaget som tömmer, en kostnad som belastar föreningen.

Vid överträdelser av ordningsregler för miljörummen kommer medlemmen och eventuell hyresgäst att få en varning och vid upprepad förseelse nekas åtkomst dit. Rummen är kameraövervakade.

Sortera på rätt sätt

 • I kärlen för papp och kartong förpackningar får endast papp och kartong slängas. Ingen plast så som frigolit eller annat material som används för att skydda eventuellt innehåll får slängas i detta kärl. Frigolit sorteras som plastförpackningar.
 • All papp och kartong som lämnas ska tömmas på eventuellt innehåll samt vikas ihop och plattas till innan de lämnas i kärlen för papp och kartong.
 • I kärlen för glasförpackningar får endast glasburkar, glasflaskor och liknande slängas. Dricksglas, prydnadsvaser, krukor och porslin får inte läggas i kärlen då de klassas som grovsopor.
 • I kärlen för plastförpackningar får endast plastförpackningar och packmaterial så som frigolit slängas. Du får inte slänga leksaker, hushållsapparater eller andra saker gjorda av plast i dessa kärl. Mindre plastförpackningar och mjukplast slänger du i sopsugen för plast.
 • I kärlen för metallförpackningar får endast förpackningar av metall slängas, t.ex. kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler, sprayburkar utan farosymbol, konservburkar och liknande. Exempel på saker som inte får läggas där är sprayburkar i metall med farosymbol, tavelramar, elektronik, leksaker, kastruller, gardinstänger m.m.
 • I kärlen för hushållsbatterier får endast mindre hushållsbatterier slängas. Du får inte slänga industribatterier, bilbatterier, inbyggda batterier eller leksaker med inbyggda batterier i. Större batterier läggs i skåp för farligt avfall och saker med inbyggda batterier läggs kärl för elavfall.
 • I kärlen för ljuskällor får endast själva glödlampan läggas. Du får inte slänga lamparmaturer eller elektronik i dessa kärl. Tänk på att hantera glödlampor så att de inte går sönder eftersom de innehåller ämnen som är farliga att andas in.
 • Om ett kärl är fullt så får du inte stapla ditt avfall ovanpå kärlet eller ställa saker bredvid på golvet. Är det fullt så tar du med dig ditt avfall hem igen och inväntar nästa tömning.
 • Det är strikt förbjudet att slänga restavfall, stora grovsopor samt elavfall större än mikrovågsugnar i föreningens miljörum.
 • För avfall som inte kan sorteras i föreningens miljörum ansvarar medlemmen själv för att det lämnas till återvinningscentral.

Är du osäker på hur avfallet man har ska sorteras kan du söka på sorteringsguiden eller Järfälla kommuns hemsida:

https://www.ftiab.se/sortering.html

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall