Andrahandsuthyrning

Styrelsen arbetar aktivt för att öka trygghet och säkerhet i Brf Barkarby Metropol. Vid en incident måste styrelsen kunna vara blåljuspersonal behjälplig med information. Styrelsen hoppas att samtliga medlemmar bidrar till arbetet med att göra föreningen till en säker plats för alla medlemmar oss dess besökare. Andrahandsuthyrningar är en starkt bidragande orsak till en otrygg miljö och därför har styrelsen inlett ett arbete för att få kontroll på vilka som bor i föreningens lägenheter och begränsa andrahandsuthyrningar.

Om man lånar ut lägenheten till närstående eller påstår att man inte får betalt så krävs en tillåten andrahandsuthyrning. Dvs ska någon förutom medlemmen bo där krävs en ansökan oavsett släktskap eller pris.

Styrelsen följer Hyresnämndens regelverk samt Bostadsrättslagen gällande andrahandsuthyrning.

Lagstiftningen säger att man ska ha giltiga skäl att hyra ut i andra hand

Dessa skäl är:

 • Studier på annan ort (intyg från skola ska skickas till styrelsen)
 • Provboende/sambo
 • Arbete på annan ort (anställningsintyg ska skickas till styrelsen)
 • Ras på bostadsmarknaden
  • Ras på bostadsmarknaden räknas om lägenheter är osäljbara på grund av stor finanskris och/eller dramatiskt höjda bostadsräntor, liknande finanskrisen 2008
  • Efter 6 månaders räknas det inte som bostads ras och styrelsen godkänner inte förlängning
  • Om marknadsvärdet på lägenheten tillfälligt gått ner kan man hyra ut sin lägenhet med max 6 månader
  • Om en medlem planerat att tjäna pengar på sin försäljning räknas det EJ som skäl för uthyrning

Tillvägagångssätt vid uthyrning i andra hand

 • Styrelsen godkänner endast 6 månader i taget med eventuell förlängning.
  • Ny ansökan ska skickas in efter 6 månader för ev godkännande med 1 månads framförhållning.
 • Vid en andrahandsuthyrning ska en ansökan skickas till styrelsen med 1 månads framförhållning för att ge utrymme för behandling av ärendet på Styrelsemöte.
  • Efter 1 år krävs särskilda omständigheter för godkännande med en ny ansökan.
   Maxlängd för uthyrning med särskilda omständigheter är 2 år! Efter 2 år blir det en näringsbostadsrätt enligt Skatteverket.
  • Blankett om ansökan finns på BRF Ekonomens hemsida www.brfekonomen.se.
 • Ansökan fylls i komplett med start och slutdatum och skickas till styrelsen för godkännande och påskrift.
 • Ansökan printas ut och läggs i brevlådan på Flygfältsvägen 19. Styrelsen kan då skriva på ansökan vid ett godkännande och skicka vidare till BRF Ekonomen.
 • Styrelsen går igenom de ansökningar som kommit in på varje styrelsemöte, runt den 10:e varje månad.
 • Efter ett godkännande ska styrelsen få en kopia på hyresavtal av medlem. Hyresavtal gäller bostadsrättsägare och hyrestagare.
 • Föreningen tar ut en avgift på 394 kr / månad.
 • Styrelsen önskar träffa medlemmen som kommer att hyra ut sin lägenhet och gärna även hyresgästen för genomgång av trivselregler, övrig information och för att maximera trivsel och trygghet för alla medlemmar.

Stickprov kan komma att göras av styrelsen hos medlem efter avslutad uthyrning.

Om du har några frågor om andrahandsuthyrning som inte besvarats i informationen ovan kan du kontakta styrelsen via mejl, andrahandsuthyrning@brfbarkarbymetropol.se.