Etikett: snöröjning

  • Nyhetsbrev november 2022

    Nyhetsbrev november 2022

    Bästa Medlemmar, information från styrelsen:  Avgiftshöjning från och med 1 januari 2023 Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5 % från och med 1 januari 2023. Höjningen beror på ökade kostnader för drift  och räntor. Styrelsen har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, Brf Ekonomen, gått igenom föreningens ekonomiska läge och gjort budget och prognoser…