Nyhetsbrev november 2022

Bästa Medlemmar, information från styrelsen: 

  • Avgiftshöjning från och med 1 januari 2023
  • Elpriskompensation
  • Snö och is
  • Brandsäkerhet
  • Styrelsen kommer på besök
  • Trygghet i vår förening

Avgiftshöjning från och med 1 januari 2023

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5 % från och med 1 januari 2023. Höjningen beror på ökade kostnader för drift  och räntor. Styrelsen har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, Brf Ekonomen, gått igenom föreningens ekonomiska läge och gjort budget och prognoser för kommande år, vilket är underlag för detta beslut.

Elpriskompensation

Regeringen har beslutat att elanvändare ska få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. I vårt elprisområde innebär stödet 50 öre för elförbrukningen i kWh under oktober 2021-september 2022.

Föreningen bevakar frågan och mer information om detta kommer. 

Läs mer om stödet här: Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Snö och is

Nu är det vinter! Vi har två lådor med sand, de står vid cykelförrådet vid Karlslundsvägen 18 och vid förskolan i hörnet Parkvägen och Flygfältsvägen. Om du märker att det är halt, hjälp gärna till att sanda innan våra snöröjare hinner komma på plats.
Hjälp också gärna till att ta bort snö och is från ytterdörrens tröskel så att den stängs ordentligt. 

Brandsäkerhet

Nu kommer en period med mycket levande ljus. Kom ihåg att testa att din brandvarnare fungerar. Lämna aldrig brinnande ljus obevakade, olyckan är snabbt framme! Det är också bra att ha en brandfilt hemma. Tänk på att inte ställa vagnar eller annat i trapphuset, det är vår utrymningsväg och måste därför vara tomt på saker. 

Styrelsen kommer på besök

Under januari och februari kommer styrelsen att gå runt och ringa på i våra olika hus. Då kan du passa på att fråga om saker du undrar över och vi kan presentera oss för dig. 

Trygghet i vår förening

Det är allas vårt ansvar att vår förening är en trygg plats. Styrelsen arbetar på olika sätt med det, bland annat genom att se till att andrahandsuthyrning sker enligt de regler som finns. Läs mer om dem här (länk

Pågående arbeten:
Hus A, 5-årsbesiktning och fasadbesiktning – efterarbete pågår, vi återkommer så fort vi har mer information. 

Hus B, skadedjur – bekämpning av långsprötade silverfiskar pågår, ser du några i din lägenhet eller port, kontakta Anticimex och Styrelsen.


Publicerat

i

av