Etikett: plastförpackningar

  • Nyhet i miljörummen

    Nyhet i miljörummen

    Kärl för grovavfall Nu inför vi kärl för sortering av grovavfall i miljörummen på Flygfältsvägen 17 och Karlslundsvägen 20. Det är en ny entreprenör (Urbaser) som ansvarar för hämtning av grovavfallskärlen samt batterier och ljuskällor. Det är viktigt att allt avfall sorteras korrekt och läggs i respektive kärl – läs på väggen ovanför kärlet innan…