Nyhet i miljörummen

Kärl för grovavfall

Nu inför vi kärl för sortering av grovavfall i miljörummen på Flygfältsvägen 17 och Karlslundsvägen 20. Det är en ny entreprenör (Urbaser) som ansvarar för hämtning av grovavfallskärlen samt batterier och ljuskällor.

Det är viktigt att allt avfall sorteras korrekt och läggs i respektive kärl – läs på väggen ovanför kärlet innan du lägger i avfallet. Om kärlet är fullt får du ta med ditt avfall hem igen och vänta på att kärlet töms alternativt lämna på någon av kommunens återvinningsstationer (närmaste ligger vid ICA maxi). Det är inte tillåtet att lämna avfall på golvet i miljörummet eller att fylla kärlen så att innehållet kan ramla ut när kärlet flyttas.

Observera att restavfall aldrig får lämnas i miljörummen! Vid överträdelser av ordningsregler för miljörummen kommer medlemmen och eventuell hyresgäst att få en varning och vid upprepad förseelse nekas åtkomst dit.

Plastförpackningar ska läggas i sopsug

Plastförpackningar läggs i första hand i sopsugarna med gul lucka. Endast stora förpackningar som inte får plats i sopsugen ska läggas i kärlet för plastförpackningar i miljörummen. För att utrymmet i miljörummen ska räcka till för fler avfallsfraktioner behöver vi alla hjälpas åt att sortera rätt och utnyttja sopsugarna till de fraktioner som finns; restavfall, plastförpackningar samt tidningar. Ett tips är att sortera ut plastförpackningar i en av de grå lådorna som finns monterade under diskbänken. Då kan du ta med den samtidigt när du tar ut din påse med restavfall.

Sopsug

Hälsningar!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol


Publicerat

i

av