Nyhetsbrev Juni/Juli 2024

Bästa medlemmar,

Vi vill tacka till alla som deltog på stämman, nu har vi avslutat styrelse året 2023/2024 och startat det nya styrelse året 2024/2025. Vi vill tacka alla i styrelsen och valberedningen som har gjort ett jättebra jobb under det föregående året, samt välkomna de nyvalda. 

Protokollet från stämman finns att läsa i sin helhet här

Under stämman togs ett antal motioner och propositioner upp för omröstning. Förslagen går att läsa i sin helhet i protokollet. Nedan beskrivs besluten på varje motion/proposition.

 • Proposition: Debitering extratömning
  • Beslut: Styrelsen ska undersöka vidare om det är juridisk möjligt att debitera en enskild medlem. 
 • Proposition: Ta bort bostadsrättstillägget
  • Stämman beslutar enhälligt att godkänna styrelsens proposition.
 • Proposition: Ta bort portkoder 
  • Stämman beslutar med en majoritet av rösterna (14 ja och 12 nej) att portkoder tas bort enligt förslaget. 
 • Motion: Hjärtdefibrillator
  • Stämman beslutar enhälligt att godkänna styrelsens förslag att vidare undersöka förutsättningarna för att ha en hjärtstartare i föreningens fastighet och bedöma om det är lämpligt.
 • Motion: Grindar
  • Stämman beslutar enhälligt att godkänna styrelsens motförslag att det inte är aktuellt med installation av grindar i dagsläget. 
 • Motion: Cykelställ till barncyklar i cykelförråden
  • Stämman beslutar enhälligt att godkänna styrelsens förslag att undersöka vilka lösningar som finns och om den bedömer lämpligt införskaffa sådana cykelställ. 
 • Motion: Bahnhof
  • Stämman beslutar enhälligt att godkänna styrelsens förslag att ha kvar det avtal som föreningen är bunden till. 

Borttagning av portkoder

I enlighet med beslutet på stämman kommer alla portkoder att tas bort från och med: 1a september. Det betyder att ni från och med 1a september kommer in i fastigheten med nyckel samt nyckelbricka. Portkoderna kommer att vara borttagna till och med att porttelefoner kommer på plats. Beroende på antalet medlemmar som finns i hushållet kan man köpa till extra brickor samt nycklar. Finns det behov av detta kontaktar ni styrelsen. 

Borttagning av bostadsrättstillägget

I enlighet med beslutet på stämman så kommer bostadsrättstillägget att tas bort. Nuvarande bostadsrättstillägg som föreningen har tecknat kommer att gälla till och med sista november 2024. Från och med 1 December 2024 behöver ni därför teckna ett eget bostadsrättstillägg. Vi kommer att skicka ut mer information om detta efter sommaren. 

Förtydligande kring avgiftshöjning

Höjning av avgiften kommer precis som meddelats ske från och med den 1a augusti. Däremot var denna höjning tyvärr inte med på de utskickade avierna. Avgiftshöjningen kommer därför att debiteras retroaktivt och visas på nästkommande avier. Ett tips är därför att redan nu lägga undan pengar för höjningen så att den retroaktiva betalningen inte blir märkbar.

Nya portkoder: 

Från och med 4 juli kommer samtliga portkoder att bytas. Precis som förra gången så får ni tillgång till koderna via https://portkoder.brfbarkarbymetropol.se/ Exakt information om hur det går till finns att läsa i nyhetsbrevet från April.  

OVK hus B

Efter sommaren så kommer det ske OVK på hus B. OVK (Obligatorisk ventilations kontroll) är obligatorisk för alla boenden och ett krav från kommunen. Mer information kring detta kommer att komma senare i sommar för alla berörda. 

Fasadarbeten

Under V.31 kommer det starta fasadarbeten på fastigheten. Det kommer att pågå i ca 4-6 veckor men kan komma att förlängas om problem uppstår. I och med detta kommer det att sättas upp ställningar. Vissa balkonger kommer att behöva beträdas, oftast via ställningen men även via lägenheter. Alla berörda kommer att bli aviserade separat. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Information från kommunen: 

Nu finns ett nytt brev från kommunen som går att läsa här.

Hoppas ni får en fantastisk sommar!


Publicerat

i

av

Etiketter: