Information från Järfälla Kommun

Hej, här nedan kommer information från kommunen. Februari 2024

Byggarbeten i närheten av Flygfältsvägen, Kyrkparken och Kyrkbyn.

I februari fortsätter arbetet med den nya vägen Rotevägen. Samtidigt utför vi mark- och ledningsarbeten längs Flygfältsvägen. För att möjliggöra arbetet leds gång- och cykelbanan vid Kyrkbyn och Kyrkparken tillfälligt om. Arbetet beräknas vara klart hösten 2025.

Flygfältsvägen och Kyrkparken

Under februari stänger vi tillfälligt korsningen vid Parkvägen och Flygfältsvägen på grund av vatten och avloppsarbeten. Trafikanter som vanligtvis ta sig till Barkarbyvägen via Flygfältsvägen ombeds istället att ta vägen via Karlundsvägen eller Herculesgatan. Vi planerar att öppna korsningen igen under vecka 10. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter. Under februari fortsätter vi även med mark- och ledningsarbeten från flygfältet in till Barkarbyvägen och Kyrkparken. Arbetet omfattar schaktning, losshållning, arbete med vatten- och avloppsledningar samt utformning av dammen vid Kyrkparken. I perioder kan det förekomma störningar i form av buller och vibrationer.

Kyrkbyn

Under februari utför vi schaktarbeten för att stärka marken vid den nya vägen Rotevägen. Vi kommer bland annat att installera grundvattenrör nära Kyrkoherdevägen, Predikantvägen och Kaplanvägen. Vi planerar även att riva äldre vattenledningar, ta bort asfalt och transportera bort massor med hjälp av lastbilar.

  • Arbetet pågår vardagar mellan kl. 07:00-19:00.

Samlad information om byggarbeten i Barkarby hittar du på: jarfalla.se/stadsutvecklingbarkarby

Vänliga hälsningar

Järfälla kommun

177 80 Järfälla

08-580 285 00

jarfalla.se


Publicerat

i

av

Etiketter: