Nyhetsbrev januari 2023

Portkoder aktiveras igen

Nu aktiverar vi portkoderna igen efter en periods avstängning, med något undantag. Alla har meddelats via mejl.

Det är viktigt att vi alla tänker på tryggheten i vår förening. Lämna inte ut portkoder i onödan, ha koll på vem du släpper in i vår fastighet, var uppmärksam på vilka som rör sig i och runt vår fastighet. Styrelsen arbetar vidare med olika typer av säkerhetshöjande åtgärder.

Vi hjälps alla åt för att ha en trygg och trevlig fastighet.

Kostnader för el i föreningen

Föreningen har nät- och fjärrvärmeavtal för hela fastigheten inklusive lägenheter, det är ett val som gjordes av Veidekke när husen byggdes. I och med detta står föreningen för nätavgiften, men varje bostadsrätt faktureras för förbrukningen av el.

Förbrukningen läses av centralt för varje lägenhet. (du kan själv följa din förbrukning via Techems boendeportal)

Förbrukning av el för varje bostadsrätt rapporteras in till vår ekonomiska förvaltare, Brf Ekonomen. De fakturerar i efterhand per kvartal. Föreningen har i nuläget ett rörligt elavtal kopplat till spotpris vilket gör att elkostnaden varierar under dygnet. Information om genomsnittligt pris för el under perioden anges på avgiftsfakturan.

Vi kan alla hjälpas åt minska kostnaderna för el totalt för hela föreningen om vi undviker att använda el under de timmar den är som dyrast, t.ex. på morgonen då många kliver upp och duschar och på eftermiddagen/kvällen då många lagar mat. 

Skarpare regler i bostadsrättslagen från den 1 januari 2023

Från den 1 januari gäller nya regler i bostadsrättslagen. Det handlar bland anat om tydligare regler vad gäller renovering av bostad. Fler åtgärder kräver tillstånd från styrelsens, tex. Ingrepp i ventilationskanaler och åtgärder som påverkar brandskyddet.

Styrelsen går nu igenom de nya reglerna för att se om förändringar behöver ske i våra stadgar eller andra dokument som styr vår förening.

Läs mer här: https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Miljörummet på Flygfältsvägen

Nu fungerar läsaren för nyckelbrickor igen till miljörummet på Flygfältsvägen och den tillfälliga koden är borttagen.

Innan du får tillgång till våra miljörum måste du göra ett test som finns på vår webbplats. Du som redan har tillgång behöver inte göra något, din nyckelbricka ska fungera.

Var också snäll och släng rätt saker på rätt plats och inget på golvet, om vi slänger fel får vi som förening betala extra avgifter för hämtning.

5-årsbesiktning Hus A

Nu är 5-årsbesiktninen av Hus A gjord och vissa åtgärder kommer att vidtas. De som är berörda får särskild information om att ge tillträde till lägenheten.

Styrelsen på besök

Framöver kommer vi från styrelsen gå runt i fastigheten och besöka boende för att presentera oss.  Då har du möjlighet att fråga saker du funderat på, till exempel hur det är att arbeta i styrelsen om du själv vill engagera dig på något sätt. 


Publicerat

i

av

Etiketter: