Nyhetsbrev augusti 2022

Bästa medlemmar

Här är några saker som är bra att veta just nu:

  • Kostnaden för bredband och TV
  • 5-årsbesiktning av Hus A i höst
  • Utveckling av webbplatsen och information till nya medlemmar
  • Pågående fasadarbeten
  • Vår förvaltare D2 tar över städningen
  • Säkrade dörrar
  • Hyr ut i andra hand på rätt sätt

Kostnaden för bredband och TV

På fakturor som skickas ut i september (tre månader i taget) kommer den nya avgiften för bredband och TV att vara korrekt. Den nya avgiften är 195 kronor per månad, tyvärr har vi tidigare kommunicerat ett pris exklusive moms.

På septemberfakturan får alla också tillbaka mellanskillnaden på 102 kronor, från tidigare felaktig fakturering.

5-årsbesiktning av Hus A i höst

Vi planerar att genomföra en 5-årsbesiktning av Hus A, dvs Karlslundsvägen 18, under hösten. Det är hela fastigheten som kommer att besiktigas och även till viss del lägenheterna. Särskild info om hur detta ska gå till skickas till boende i Hus A.

Utveckling av webbplatsen och information till nya medlemmar

Vi har startat planeringen av att utveckla föreningens webbplats för att bättre kunna dela information med er medlemmar och andra som vill veta något om föreningen.

Vi arbetar också med ett informationsbrev till medlemmar som flyttar ut och medlemmar som flyttar in för att informera om viktiga saker som rör medlemskapet och föreningen. Vi hoppas att det ska underlätta för alla.

Pågående fasadarbeten

Just nu pågår fasadarbeten på alla våra hus i olika omfattning. Det är skador och dåligt gjord målning, m.m., som ska åtgärdas efter besiktning.

Att detta görs och på bekostnad av byggherren är väldigt viktigt för vår förening. Om det inte skulle göras, innebär det att föreningen måste ta den kostnaden inom något år. Det är viktigt att vi på alla sätt och långsiktigt håller vår fastighet i gott skick. Vi har också fått förlängd byggaranti på vår fastighet.

Vår förvaltare D2 tar över städningen

Städningen av portar, trapphus, m.m. kommer från och med nästa vecka tas över av vår förvaltare D2. Att samla fler tjänster hos dem ser vi som en fördel för föreningen och det blir mer kostnadseffektivt.

Säkrade dörrar

För att öka säkerheten i vår fastighet har vi försett vissa dörrar, till garaget och återvinningsrummen, med brytskydd i stål. Det gör det svårare att bryta sig in men också att förstöra dörren.

Hyr ut i andra hand på rätt sätt

Vi arbetar löpande på olika sätt med att minska felaktiga andrahandsuthyrningar i vår förening. Det är viktigt för både trygghet och trivsel att vi som bor här följer reglerna om andrahandsuthyrning. Ser du som medlem något som avviker från reglerna är vi tacksamma om du meddelar styrelsen.

Du som medlem har rätt att hyra ut din lägenhet men det är viktigt för alla att det görs på rätt sätt. Läs mer på vår webbplats om vilka regler som gäller.

Hälsningar!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol