Nyhetsbrev juli 2022

Bästa medlemmar

Här är några saker som är bra att veta just nu:

  • Nu har vi bytt leverantör av bredband och TV till Bahnhof
  • Nya portkoder
  • Rätt namn på brevlådan
  • Viktigt att dina kontaktuppgifter är rätt
  • Kontakt med styrelsen under sommaren
  • Pågående arbeten

Nu har vi bytt leverantör av bredband och TV till Bahnhof

Tyvärr fungerar det inte som det ska för riktigt alla och styrelsen arbetar för att lösa de problem som uppstått under övergången. Du som har problem, var snäll och kontakta Bahnhofs support för att få hjälp. Det är också det sätt vi kan få koll på om det finns generella problem.

Tyvärr blev faktureringen av internet-kostnad fel vid senaste faktureringen. BRF Ekonomen kommer att justera det på kommande avgifts-fakturor.

Nya portkoder

Vi har nu inför sommaren bytt portkoder i hela fastigheten. Lämna inte ut koden i onödan, ställ inte upp dörrar obevakat. Håll gärna uppsikt på vem som rör sig i vår fastighet, en vänlig fråga till den du inte känner igen är det bästa. Detta är extra viktigt nu under sommaren när många är bortresta.

Rätt namn på brevlådan

Det är vår förvaltare D2 som sköter byte av namn på brevlådor och tidningshållare. Har du inte rätt namn där, kontakta dem via formuläret på vår webbplats

Vi kommer att i samband med en översyn av vår process för överlåtelser se över reglerna kring namnskyltar. Det är viktigt att det står rätt namn på rätt ställe, både för oss och för PostNord och andra som lämnar brev till oss.

Viktigt att dina kontaktuppgifter är rätt

Det är viktigt att du har rätt och uppdaterade kontaktuppgifter hos Brf Ekonomen, som sköter vår ekonomiska förvaltning. Vi använder medlemslistor för utskick av information. Om det är fel, riskerar du att missa viktig info.

Att detta görs och på bekostnad av byggherren är väldigt viktigt för vår förening. Om det inte skulle göras, innebär det att föreningen måste ta den kostnaden inom något år. Det är viktigt att vi på alla sätt och långsiktigt håller vår fastighet i gott skick. Vi har också fått förlängd byggaranti på vår fastighet.

Kontakt med styrelsen under sommaren

Vi kommer att ha bevakning på mejl under sommaren, men hoppas på förståelse för att det kan ta något längre tid att få svar från oss. När det gäller akuta frågor som rör fastigheten kan du alltid vända dig till vår förvaltare D2 eller jouren.

Pågående arbeten

  • Laddstolparna i garaget fungerar nu som de ska och du som har laddplats har fått information om hur debitering för förbrukning kommer att ske.
  • Hus A – fasadarbete. Arbetet pågår, men är försenat på grund av tidigare dåligt gjort underarbete. Berörda informeras löpande via mejl om läget.
  • Trädgård: Vi ser över planteringar m.m. på innergården och runt vår fastighet.
  • Vi arbetar löpande på olika sätt med att minska felaktiga andrahandsuthyrningar i vår förening. Det är viktigt för både trygghet och trivsel att vi som bor här gör det på rätt sätt. Läs mer på vår webbplats om vilka regler som gäller.

Trevlig sommar önskar vi er alla!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol