Nyhetsbrev april 2022

Bästa medlemmar

Här är några saker som är bra att veta just nu:

 • Snart är det stämma, mejl från valberedningen
 • Nytt avtal för internet och TV, mer info inom kort
 • Förtydligade trivselregler
 • Vi behöver komma in i din lägenhet för vissa arbeten
 • Mata inte fåglar på din balkong eller uteplats, råttorna kommer
 • Garagestädning den 20 maj, du måste flytta din bil
 • Pågående arbeten
  • obligatorisk ventilationskontroll, hus D
  • fasadmålning, hus A

Snart är det stämma, mejl från valberedningen

Den 24 maj klockan 18.30 har vi stämma i föreningen. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut separat senast två veckor innan.

Valberedningen har skickat ut ett meddelande till alla om intresseanmälan för att bli ledamot i styrelsen. Har du frågor kring det, hör av dig via valberedningen@brfbarkarbymetropol.se.

Nytt avtal för internet och TV, mer info inom kort

Vi planerar just nu för hur bytet till ny leverantör på bästa sätt praktiskt ska gå till, hur vi ska dela ut ny utrustning till alla medlemmar, m.m. Själva bytet ska vara genomfört den sista juni och kommer att ske rent faktiskt någon dag innan det. Mer detaljer och info kommer i särskilt nyhetsbrev. Tänk på att säga upp egna tecknade avtal med Telia.

Förtydligade trivselregler

Vi har uppdaterat texterna i trivselreglerna så att de ska bli tydligare. Läs gärna!

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Våra stadgar och de övriga lagar och regler som finns för bostadsrättsföreningar är grunden för hur vi förhåller oss. Trivselreglerna hjälper oss att vara tydliga med hur vi gemensamt kan ta ansvar för trygghet och trivsel. Vi har också information om regler, rutiner och avgifter i faktablad och ”frågor och svar”.

Vi behöver komma in i din lägenhet för vissa arbeten

För att kunna genomföra vissa arbeten som handlar om skötseln och förvaltning av får fastighet måste vi komma in i din lägenhet! Just nu gäller det ventilationskontroll. Om vi inte får tillgång när vi behöver innebär det ökade kostnader för föreningen, då hantverkare behöver komma hit flera gånger, det är väldigt onödigt. Så när vi behöver, var snäll och ge oss tillträde genom att ställa låset i serviceläge!

Mata inte fåglarna från din balkong eller uteplats, råttorna kommer

Vi säger det igen, mata inte fåglarna från din balkong eller uteplats! Ställ heller inget som är ätbart för råttor eller andra djur, på marken. Vi jobbar hårt tillsammans med Anticimex för att få bort råttorna från vår innergård, och i det arbetet behöver vi alla hjälpas åt. Vi kommer nu att ställa ut fler fällor för att råda bot på problemet, men så länge det finns något att äta kommer de tillbaka.

Garagestädning den 20 maj, du måste flytta din bil

Den 20 maj städar vi garaget. Det betyder att du under tiden 09.00-15.00 måste flytta ut din bil så att vi kan göra hela garaget rent och fint. Tänk på parkeringsreglerna i Barkarbystaden!

Pågående arbeten

 • Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts i hus B och C, nu är det dags för hus D. Se till att ge oss tillgång till din lägenhet.
 • Arbetet med att måla hela fasaden på hus A har påbörjats. Ännu inte själva målandet, men ställningar byggs. Nu hoppas vi på att även nätterna blir något varmare så att vi kan hålla tidplanen.

Soliga hälsningar!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol