Målning av fasaden på hus A

Hela fasaden på Hus A, Karlslundsvägen 18, ska målas om och nu har vi påbörjat arbetet. Det kommer att ske i tre etapper. Se nedan för detaljer.

Att detta sker just nu beror på att vi löser en garantifråga som vi har arbetat med under en tid och nu har löst. Målningen av fasaden har varit dålig från början och nu får vi det åtgärdat.

Vi hoppas på förståelse för att det sker med lite kort framförhållning och för den olägenhet det kan innebära, men som ni förstår är det viktigt för föreningen att följa upp och åtgärda garantifrågor.

Under perioden målning sker måste du ta bort ALLT du har på din balkong. Har du inglasad balkong, öppnar du den helt. Glasen kommer att täckas.

En täckt ställning monteras mot fasaden och hantverkare kommer att röra sig på den med möjlighet att se in i din lägenhet. Visst buller kan också förekomma under tiden arbete pågår.

Ställningsbyggandet tar 1-2 veckor. Under den tiden täcks också fönster och balkonger, sedan påbörjas målningen.

Tidplanen är ungefärlig och vi kommer att informera löpande om hur arbetet fortskrider, och avisera varje etapp när det är dags att ta bort saker från balkongerna!

Det är viktigt att vi alla hjälps åt så att detta fungerar så fort som möjligt!

Etapp 1 – fasaden in mot gården

Start mitten av april – klart slutet av maj

Etapp 2 – fasaden mot Parkvägen

Start slutet av maj – klart slutet av juni

Etapp 3 – fasaden mot Karlslundsvägen

Start slutet av juni – klart slutet av juli

Efterarbete runt huset kommer att ske under en vecka efter avslutat arbete.
(Tidplanen kan komma att justeras något på grund av väderförhållanden.)

Målning av fasad hus A - Tidsplan

Företagen som arbetar med målningen heter Montiva Service AB.
Kontaktperson är Cem Tolun, tfn 073 669 3132.

/Styrelsen Brf Barkarby Metropol


Publicerat

i

,

av