Nyhetsbrev januari 2022

Bästa medlemmar

Nytt år och nytt från styrelsen!

Här är några saker som är bra att veta:

  • Varmvattnet stängs av den 7 och 8 februari!
  • Mer samlad info till medlemmar – Faktablad
  • Ny förvaltare, D2-gruppen
  • Nu öppnar nytt miljörum för farligt avfall och elavfall
  • Nycklar och nyckelbrickor, TV-box och router – ansvar och kostnader
  • Råttor och andra skadedjur
  • Fakta om vårt garage

Varmvattnet stängs av den 7 och 8 februari!

Vi arbetar på att komma tillrätta med låga temperaturer i vissa lägenheter. En del i detta är att det kommer det att ske servicearbeten i fjärrvärmesystemet under några veckor.

Detta innebär att varmvattnet i våra hus stängs av:

Måndag den 7 februari, kl. 8:00-15:00 i Hus A och B

Tisdag den 8 februari, kl. 8:00-15:00 i Hus C och D

Vi hoppas ni har förståelse! Information kommer att sättas upp i varje port en veckan innan som påminnelse.

Mer samlad info till medlemmar – Faktablad

Vi arbetar löpande i styrelsen med att utveckla former för stöd och information till alla medlemmar. En sådan sak är att vi nu samlar information om olika ämnen i faktablad som finns tillgängliga på sidan med frågor och svar. Faktabladen är tänkta att fördjupa och utveckla information med utgångspunkt i våra stadgar och trivselregler.

Ny förvaltare, D2-gruppen

Styrelsen har tecknat avtal med en ny förvaltare för stöd till styrelsen i förvaltning av vår fastighet. Företaget heter D2 Gruppen, och sköter om underhåll av själva fastigheten och kringliggande tjänster. Formulär för felanmälan. Läs mer i faktablad “Teknisk förvaltning” och faktablad “Boendes ansvar”.

Nu öppnar nytt miljörum för farligt avfall och elavfall

Nu öppnar vi ett nytt miljörum på Karlslundsvägen 16. Där kan du lämna farligt avfall och elavfall för återvinning. För att få behörighet till rummet måste du göra ett kunskapstest, Svenska/English. Läs mer om våra miljörum i faktablad “Miljörum”. Det är viktigt att du slänger rätt saker på rätt sätt, det är avgörande för att vi ska kunna ha miljörummen kvar.

Nycklar och nyckelbrickor, TV-box och router – ansvar och kostnader

Nycklar, nyckelbrickor, TV-box och router tillhör lägenheten och ska lämnas över till ny ägare vid en överlåtelse. Det är ett gemensamt ansvar för säljare och köpare att detta blir gjort. Om det inte sker, bekostar köparen nyanskaffning. Läs mer i faktablad “Nycklar och nyckelbrickor” och faktablad “TV och bredband”.

Råttor och andra skadedjur

Föreningen har ett samarbete med Anticimex för att komma åt problemet med råttor. Det är ett vanligt problem i nya bostadsområden och brukar lösa sig med tiden. Viktigt är att du inte matar fåglar eller lämnar matrester utomhus. När det gäller skadedjur inne i lägenheter har du som bor i lägenheten ansvar att anmäla det till styrelsen så fort som möjligt för åtgärd. Läs mer i faktablad “Skadedjur”.

Fakta om vårt garage

Vi har samlat info och regler gällande vårt garage i faktablad “Garage”.

Vänliga hälsningar!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol