Nyhetsbrev juni 2021

Bästa medlemmar

Sommaren är nu äntligen här med sol och värme, och kanske stundande semester. Det har hänt mycket i föreningen de under våren. Vi har haft föreningsstämma, utdelning av nyckelbrickor kombinerat med korvgrillning, tagit nyckelbrickor i drift, öppnat upp miljörummen och en hel del annat.

Under sommaren kommer vi ha förlängd tid för svar på mejl, vi hoppas att du har förståelse!

Här är några saker som är bra att veta:

  • Trivsel och säkerhet – Ta hänsyn till varandra. Enbart el- eller gasolgrill tillåtet.
  • Sopsugar – Släng rätt sak på rätt sätt så fungerar det bäst.
  • Miljörummen – Vi planerar för mer sortering.
  • Nyckelbrickor och portkoder – Ny tid för tillfällig kod.
  • Balkonginglasning och markiser – Vi har sökt bygglov och får avvakta lite.
  • Nästa nyhetsbrev blir digitalt – Kontrollera att du angett rätt e-postadress.

Trivsel och säkerhet

Utesäsongen är här med grillkvällar, lek och balkonghäng. Nu är det viktigt med hänsyn. Tänk på att inte bara grillrök och tobaksrök är mycket besvärande för många. Musik och andra ljud hörs väl när vi alla har fönstren öppna, speciellt kvälls- och nattetid.

För balkonger och uteplatser är endast el- och gasolgrill tillåtet. Rökning i allmänna utrymmen är förbjudet, liksom att slänga fimpar på marken eller andras uteplatser/balkonger. Grillning och cigarettfimpar utgör också en brandrisk om de hanteras ovarsamt. Håll därför noga uppsikt över grillen när den är tänd, förvara gasoltuber så de inte utsätts för direkt solljus och lägg cigarettfimpar i en burk med lite vatten i.

Du hittar våra trivselregler här

Nyckelbrickor och portkoder

Sopsugarna

Det är lätt att göra rätt. Om det trots allt blivit stopp i sugen, gå till en av de andra sopstationerna och släng dina sopor. Länk till felanmälan finns på föreningens webbplats.

Restavfall ska läggas i en plastpåse som knyts ihop innan den läggs i vit lucka i sugen. Här slänger du bara det som lätt går ner i en soppåse.

Plastförpackningar ska slängas en och en i sopsugen med gul lucka, inte i en påse. Stora plastförpackningar kan läggas i kärl för plastavfall i miljörummen.

Tidningar, reklamblad, och vanligt skrivarpapper ska läggas i sopsugen med blå lucka. Inget annat avfall får läggas i den här sopsugen.

Miljörummen – vi planerar för mer sortering

Miljörummen är öppna och källsorteringen fungerar fint! Några felsorteringar har skett men generellt har sorteringen varit god. Med en fungerande källsortering ser vi att det finns möjligheter att öka servicen ytterligare och vi planerar för att att införa kärl för fler avfallstyper. Mer information om det kommer framöver.

Nyckelbrickor och tillfälliga portkoder

För de som missat information om nya koder eller inte kvitterat ut nyckelbrickorna ännu kan kontakta styrelsen på: styrelsen@brfbarkarbymetropol.se. Innan du får tillgång till miljörummen ska du fylla i ett kunskapstest (och få godkänt), svenska/engelska. Se nyhetsbrevet för april och maj för mer information.

Tiden för tillfälliga portkoder som kan användas för leveranser av olika slag är justerad till att gälla mellan kl. 06.00 och 22.00. Koder har skickats ut via mejl.

Nyckelbrickor och portkoder

Balkonginglasning och markiser

Vi har ansökt om bygglov för inglasning av balkonger på översta våningen. Vi hoppas på besked inom kort. Vi undersöker samtidigt möjligheten att sätta upp markis över balkongen som alternativ till inglasning.

Nästa nyhetsbrev blir digitalt!

Då vi värnar om miljön och vill spara på våra naturresurser kommer nästa nyhetsbrev som skickas ut att skickas till den e-postadress du angett hos Brf Ekonomen, BRF Ekonomen boendeportal.
Det sätts också upp på de anslagstavlor som finns i varje port.

Kika gärna igenom övriga sidor på föreningens webbplats, här finns mycket information om vår förening och till exempel länkar till felanmälan av olika slag. Där finns också kontaktuppgifter.

Soliga hälsningar!
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol