Nyhetsbrev april 2021

Kära medlemmar,

Nyckelbrickorna är nu driftsatta och vi kommer inom kort att börja dela ut nyckelbrickor och öppna upp miljörummen. Varje bostadsrättsinnehavare kommer få ut tre nyckelbrickor med tillträde till dennes trapphus, barnvagnsrum och cykelförråd. Om man hyr en garageplats får man även tillträde till garaget. Portkoderna kommer att tas bort sista maj (31/5) ca en vecka efter sista utlämningsdatum. Notera att man alltid kan använda lägenhetsnyckeln för att komma in i trapphuset och barnvagnsrummet. Fjärrkontrollen till garaget kommer fortfarande att fungera för att komma in i garaget.

Utlämning av nyckelbrickor kommer att ske på innergården vid tre tillfällen:

  • 9 maj 13:00-16:00
  • 11 maj 18:00-19:00
  • 22 maj 13:00-15:00

9/5 och 22/5 kommer det även att bli korvgrillning på innergårdens grillplats, ta tillfället i akt att träffa oss i styrelsen samt göra dig mer bekant med dina grannar.

För att kunna kvittera ut nyckelbrickorna krävs det att man står som bostadsrättsinnehavare och att man har med sig giltig legitimation. Om bostadsrättsinnehavaren inte har möjlighet att personligen kvittera ut nyckelbrickorna kan man skicka ett ombud med ifylld fullmakt som finns att ladda ner här. Om man av någon anledning inte har möjlighet att kvittera ut nyckelbrickor på något av ovanstående datum behöver man kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@brfbarkarbymetropol.se för att komma överens om en annan tid.

För att nyckelbrickorna även ska fungera till miljörummen krävs det att man genomfört och klarat ett kunskapstest, svenska/engelska. Testet innehåller frågor om sopsortering och syftar till att säkerställa att alla är införstådda med vad som gäller då styrelsen har fastslagit nya trivselregler för miljörummen. De nya reglerna har uppkommit då vi haft en omfattande felsortering och en hel del nedskräpning i rummen. Styrelsen hoppas med de nya reglerna förtydliga vad som gäller.

När man fått godkänt på testet så kommer man kunna öppna miljörummen med sina nyckelbrickor. Observera att det inte är tillåtet att släppa in okända personer i miljörummen. Den som öppnar med sin nyckelbricka ansvarar för att de som släpps in följer gällande regler. Skulle en nyckelbricka bli stulen eller tappas bort så ska detta omgående rapporteras till styrelsen så att den kan spärras.

Trivselreglerna kan laddas ner här. Nedskräpning eller felsortering som kan kopplas till en bostadsrätt leder till en debitering på 2 500 kr eller verklig kostnad per tillfälle för tex. extra städning och sophämtning. Vi kommer tillsammans med fakturan också bifoga bilden på den som dumpat dessa saker (miljörummen är kameraövervakade).

Det finns tre stycken miljörum, det som ligger på Karlslundsvägen 16 kommer inom kort att göras om till miljörum för elavfall och vara tillgängligt för alla lägenheter som klarat kunskapsprovet. De andra två miljörummen kommer att delas upp mellan föreningens adresser enligt nedan:

Karlslundsvägen 18-30: Miljörummet på Karlslundsvägen 20

Flygfältsvägen 15-23: Miljörummet på Flygfältsvägen 19

Parkvägen 8-18: Miljörummet på Flygfältsvägen 19

Det finns fem stycken cykelförråd som tillhör föreningen, vi kommer att dela upp dessa mellan föreningens adresser, dvs. att efter den 31 maj kommer man endast att komma åt det cykelförråd man har blivit tilldelat baserat på sin adress. Vi uppmanar därför alla att flytta sina cyklar till rätt cykelförråd innan dess. Cykelförrådet i trä som ligger på innergården kommer alla lägenheter att ha tillgång till, övriga cykelförråd är uppdelade enligt nedan:

Karlslundsvägen 18: Cykelförrådet i trä bredvid sopsugarna mot Karlslundsvägen

Karlslundsvägen 24-30: Cykelförrådet på Karlslundsvägen 22

Flygfältsvägen 15-23: Cykelförrådet på Flygfältsvägen 21

Parkvägen 8-18: Cykelförrådet i trä utanför förskolan mot Parkvägen

Ifall ni har några frågor eller om något skulle vara oklart är ni välkomna att kontakta styrelsen via vår mejladress styrelsen@brfbarkarbymetropol.se eller skriva en fråga i Facebookgruppen.

Mer information kring sopsortering kan du hitta här https://www.sopor.nu/

Vänliga hälsningar

Styrelsen


Publicerat

i

av