Nyhetsbrev mars 2021

Bästa medlemmar,

ett nytt år har börjat. Tvåårsbesiktningarna i hus C är nu slutförda och även vinterdriftfallsbesiktningen. De lägenheter som besiktats ska ha fått en kopia på besiktningsprotokollet i sitt postfack. Det som kvarstår är besiktningen av hustak och balkonger som kommer ske under maj månad. De brister som upptäcktes i hus C ska i normala fall åtgärdas inom två månader men under rådande omständigheter har styrelsen gått med på att bristerna åtgärdas inom 4 månader, alltså senast 19/5 i år. De vanligaste bristerna var färgsprickor och att kommoderna fått vattenskador. Kommoderna kommer därför att bytas ut.

Avfallshantering – Nyckelbrickor till miljörum

Nyckelbrickorna till miljörummen har kommit. Miljörummen kommer därför att öppnas igen inom kort. Vi kommer även inom kort att komma med information om när nyckelbrickorna kan kvitteras ut. Eftersom nyckelbrickorna är personliga kommer styrelsen lättare kunna koppla nedskräpning och liknande som upptäcks i övervakningskamerorna till den aktuella medlemmen. De som inte följer reglerna för miljörummen kommer att stängas av inte att få tillgång till dessa.

Sopsugarna på innergården

Det har skett mycket nedskräpning vid sopsugarna, framför allt de vid hus A. Det är inte tillåtet att lämna sopor på marken om de inte går ner i sopsugen. Det syns på kamerorna vilka som gjort det men det är ibland svårt för oss i styrelsen att identifiera vem det är. Vi kommer därför gå runt och prata med de som vi sett skräpa ner och påtala att detta inte är okej och att det kommer att få konsekvenser. Tänk även på att inte trycka in för stora saker för då blir det stopp.

Andrahandsupplåtelser

Som det meddelades i nyhetsbrevet för jul kommer vi i styrelsen att se över andrahandsupplåtelserna. Som ett led i detta kommer de medlemmar som hyrt ut sina lägenheter i två år inom kort att få ett brev hemskickat. Anledningen till det är att styrelsen inte kommer att förlänga deras tillstånd att hyra ut. Anledningen till detta är att andrahandsuthyrning endast tillåts under en kortare tid om man har ett giltigt skäl. Efter att man hyrt ut i två år räknas bostadsrätten som en näringsbostadsrätt vilket styrelsen inte kan tillåta då föreningen inte tillåter juridiska personer.

Ny internetleverantör

Från och med juni i år går byter föreningen från Telia till Bahnhof som leverantör av internet och tv eftersom styrelsen lyckats förhandla fram ett mycket bättre avtal med dem. Detta kommer innebära en lägre avgift på 156 kr/månad (istället för det nuvarande priset 299 kr/månad) som läggs på månadsavgiften och att man får 1000 Mb/s istället för 100 Mb/s som vi har idag. I avtalet ingår IPTV-paketet “Mellan” som innehåller SVT1, SVT2, 3, TV4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SVT24, SVT Barn, TV4 Fakta samt Eurosport 1 och 2. Den router som medföljer är en andra generationens AC-router med MU-MIMO, fyra Gb-ethernet portar, en telefonport och wifi med stöd för upp till 450 Mb/s via 2,4GHz och 1000 Mb/s via 5 GHz. Utöver detta så ingår det 6 st postadresser, VPN och möjlighet att få en fast IP-adress.

Regler för andrahandsuthyrning

Samma regler gäller för den som hyr eller lånar ut sin lägenhet. Det räknas som att man lånar ut lägenheten oavsett om det är till en släkting eller inte som brukar lägenheten medan bostadsrättsinnehavaren inte är där. För att få hyra eller låna ut sin lägenhet krävs ett godkännande från styrelsen som tar ställning till om ens skäl till andrahandsupplåtelsen är rimliga eller inte. Därefter ska styrelsen godkänna personen/personerna som ska hyra/låna lägenheten. Tänk på att skicka in ansökan i god tid eftersom ansökningarna behandlas på styrelsemötena om är ungefär en gång i månaden. Ett godkännande för andrahandsupplåtelse ges på sex månader åt gången med möjlighet till förlängning. Om anledningen till andrahandsupplåtelsen är att man avser att sälja lägenheten men vill avvakta på grund av en tillfällig nedgång i marknaden kan man inte få tillståndet förlängt då nedgången inte är att betrakta som tillfällig efter sex månader.

Ventilation

Det har kommit till styrelsens kännedom att flera medlemmar har skruvat på frånluftsventilerna och även spjället i köksfläkten i lägenheterna. Detta är inte tillåtet och det innebär stora kostnader för föreningen. Om man ändrar inställningarna i en lägenhet blir det obalans i systemet vilket påverkar flödet i samtliga lägenheter i huset. Föreningen måste då ta in en entreprenör som går igenom alla lägenheter och justerar ventilationen på nytt.

Om ventilationen låter eller fungerar dåligt får man dammsuga/torka av donen. Ändra inställningarna på ventilationsdon eller köks- och badrumsfläkt får man absolut inte göra själv. Upplever man att ventilationen inte fungerar bra trots rengöring ska man göra en felanmälan till eftermarknad@nordr.se.

Barnvagnsrum och cykelrum

Det förvaras annat än cyklar och barnvagnar i rummen vilket inte är tillåtet. I cykelrummen får det bara finnas cyklar och i barnvagnsrummen får det bara finnas barnvagnar. Medlemmarna har till och med den 31/3 på sig att flytta på sina saker. Styrelsen kommer därefter att rensa bort det som inte ska vara i förråden och slänga det på återvinningscentralen.

Hemsida

Vi har även skapat en hemsida, www.brfbarkarbymetropol.se, för föreningen där vi kommer att lägga ut nyheter, information samt kontaktuppgifter. I samband med detta har vi även skapat nya mejladresser för att kontakta styrelsen:

Extra föreningsstämma

Ni kommer inom kort att få en kallelse till en extra föreningsstämma i april. Syftet är att genomföra ändringar i stadgarna vilket kräver två föreningsstämmor för att det ska gå igenom. Stämman kommer enbart att genomföras på distans med poströstning. Den ordinarie stämman kommer att genomföras i juni (kallelse kommer 2-6 veckor innan). Motioner till den ordinarie stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31/3. Viktigt att tänka på är att man skriver en motion och inte ett förslag.

Jour och felanmälningar

Felanmälan görs till nedanstående med undantag för hissar som felanmäls dygnet runt till Schindlers hiss på 020-31 33 33.

Vardagar dagtid

Nordr

020 – 22 22 66

eftermarknad@nordr.se

Kvällar och helger (endast akuta ärenden)

Securitas Jourmontör

08-657 77 00

larmcentral@jourmontor.se

Vid frågor om fastigheten ska ni kontakta eftermarknad@nordr.se istället för Stéphanie Berntson som gått vidare till en annan befattning inom Nordr.

Vänliga hälsningar

Styrelsen