Nyhetsbrev december 2020

Bästa medlemmar,

vi i styrelsen har under hösten haft den spännande uppgiften att ta över förvaltningen av vår förening från Veidekke (numera Nordr) och vi har arbetat intensivt för att på bästa sätt ta tillvara på föreningens intressen. Fokus har legat på överlämning från Nordr, och att ta tag i viktiga uppgifter så som att se över avtal för att minska utgifterna men fortfarande tillgodose behovet. Ett annat fokusområde har varit att höja säkerheten och trivseln i föreningens fastigheter och område.

Övervakningskameror

Övervakningskameror har satts upp i miljörummen, garaget, cykelförråden och vid sopsugarna på innergården. Syftet är att förebygga brott inom föreningens område och att kunna använda bildmaterialet som bevis om ett brott skulle begås. Styrelsen är mån om att inte göra intrång i någons privatliv och har därför begränsat så att enbart två personer i styrelsen vid behov kan granska det inspelade materialet. Granskning görs enbart då överträdelser uppmärksammats.

Nytt passagesystem med nyckelbrickor

Styrelsen har beställt ett passagesystem med nyckelbrickor för att kunna begränsa vilka som har tillträde till föreningens lokaler. Ett system med nyckelbrickor gör det enkelt att spärra de nyckelbrickor som blivit borttappade. Det blir även lättare att kunna identifiera de medlemmar som skräpar ner i miljörummen och i så fall dra in deras behörighet så att de inte kommer in dit. Felsortering och dumpning av otillåtet avfall i miljörummen är kostsamt för föreningen, och en förutsättning för att kunna öppna miljörummen är att det sköts på rätt sätt. Passagesystemet är nu installerat och nyckelbrickorna kommer att kunna kvitteras ut under januari månad.

Balkonginglasning

Av de motioner som röstades igenom på årsmötet har vi hittills hunnit ta tag i inglasningen av balkonger där vi arbetat fram en offert så att de som vill kan glasa in sin balkong till ett förmånligt pris. Nästa steg är att styrelsen undersöker möjligheten att även glasa in balkonger och uteplatser som saknar tak.

Andrahandsupplåtelser

Under början av nästa år kommer styrelsen att genomföra en översyn av otillåtna andrahandsupplåtelser. Alltså medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan föreningens godkännande. Om du vet eller misstänker att lägenheter hyrs ut olovligt är vi tacksamma ifall du meddelar styrelsen.

Regler för andrahandsuthyrning

Samma regler gäller för den som hyr eller lånar ut sin lägenhet. Det räknas som att man lånar ut lägenheten oavsett om det är till en släkting eller inte som brukar lägenheten medan bostadsrättsinnehavaren inte är där. För att få hyra eller låna ut sin lägenhet krävs ett godkännande från styrelsen som tar ställning till om ens skäl till andrahandsupplåtelsen är rimliga eller inte. Därefter ska styrelsen godkänna personen/personerna som ska hyra/låna lägenheten. Tänk på att skicka in ansökan i god tid eftersom ansökningarna behandlas på styrelsemötena om är ungefär en gång i månaden. Ett godkännande för andrahandsupplåtelse ges på sex månader åt gången med möjlighet till förlängning. Om anledningen till andrahandsupplåtelsen är att man avser att sälja lägenheten men vill avvakta på grund av en tillfällig nedgång i marknaden kan man inte få tillståndet förlängt då nedgången inte är att betrakta som tillfällig efter sex månader.

Vem har ansvar för lägenheten?

Det är alltid ägaren till bostadsrätten som har ansvaret att se till att avgiften betalas, att grannarna inte blir störda och att lägenheten är försäkrad.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om du som medlem eller någon som brukar din lägenhet missköter sig så kan bostadsrätten komma att förverkas. Det innebär att medlemmen kan förlora rätten att bo kvar och då måste sälja bostadsrätten. Detta regleras i 7 kap. 18-25 §§ Bostadsrättslagen. Att en medlem tvingas sälja sin bostadsrätt kan bero på att en medlem:

  • Trots påminnelser inte betalat insats, upplåtelseavgift eller årsavgift.
  • Hyr ut eller lånar ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande
  • Stör sina grannar
  • Vanvårdar lägenheten
  • På annat sätt bryter mot avtalet med BRF Barkarby Metropol eller inte fullföljer sina lagstadgade förpliktelser

Garaget

Tidigare har Nordr/Veidekke hanterat kösystemet och tilldelningen av garageplatser. Detta har nu tagits över av styrelsen då vi upplever att det inte fungerat tidigare. Faktureringen kommer fortfarande att skötas av BRF ekonomen. För frågor om parkeringsplatser kontakta styrelsen.

Föreningens lån

Styrelsen har bundit om ett av föreningens lån på fastigheterna och har då lyckats sänka räntan. Tidigare låg räntan på ca 0,8 % och nu 0,4 % vilket innebär en minskning med 50 %. Detta innebär en märkbar sänkning av föreningens lånekostnader.

Jour och felanmälningar

Felanmälan görs till nedanstående med undantag för hissar som felanmäls dygnet runt till Schindlers hiss på 020-31 33 33.

Vardagar dagtid

Nordr

020 – 22 22 66

eftermarknad@nordr.se

Kvällar och helger (endast akuta ärenden)

Securitas Jourmontör

08-657 77 00

larmcentral@jourmontor.se

Trivselregler

Styrelsen vill påminna alla om att följa de trivselregler som föreningen har och visa hänsyn till sina grannar. Kom ihåg att släcka levande ljus när ni går ur rummet och kontrollera att er brandvarnare fungerar. Sopor slängs i sopnedkasten och får aldrig lämnas stående bredvid. Återvinningsstation finns även vid Ica maxi där kartong, glas och metall kan lämnas.

Jul- och nyårshelg står för dörren och styrelsen vill med detta brev passa på att önska er alla ett gott avslut på detta året och en god fortsättning på 2021!

Vänliga hälsningar

Styrelsen


Publicerat

i

av